Sunday, 31 March 2013

Pemimpin Jenis Manakah yang Anda Suka ?

Tahukah anda bahawa ada tiga gaya kepimpinan yang diamalkan oleh seseorang pemimpin itu termasuk diri kita sendiri ? Sedar atau tidak.... kita pasti tergolong dalam satu antaranya....

 

Jika kita ibu bapa, kita adalah pemimpin kepada anak- anak kita...jika kita guru besar atau pengetua, kita adalah pemimpin kepada guru- guru di sekolah....jika kita guru, kita adalah pemimpin murid- murid kita...

 

 Gaya kepimpinan yang diamalkan oleh seseorang pemimpin boleh dikategorikan kepada tiga gaya. 

AUTOKRATIK
Ciri- ciri pemimpin Autokratik ialah;
1. Pemimpin yang menentukan semua matlamat dan dasar mengenai aktiviti termasuk peraturan, prosedur dan teknik.
2. Melantik jawatankuasa dan menentukan tugas, masa dan tempat bagi sesuatu aktiviti.
3. Orang bawahan tidak diberi peluang mengemuka atau menyuarakan pendapat dan cadangan mereka.
4. Perhubungan bersifat sehala dan sentiasa suka mengarah orang bawahan.
5. Memberikan pujian dan kritikan  secara peribadi.
6. Tidak suka jika orang bawahan melebihinya atau memandai- mandai/ bertindak tanpa arahan.

DEMOKRATIK
Ciri- ciri Pemimpin Demokatik ialah;
1. Dasar dan keputusan mengenai sesuatu aktiviti adalah hasi daripada perbicangan atau mesyuarat di dalam organisasi.
2. Sentiasa membantu ahli membentuk matlamat dan alternatif sendiri.
 3. Bertindak sebagai pemudah cara.
4. Bersikap objektif dan adil dalam memberi teguran, pujian dan kritikan.
5. Melibatkan semua ahli supaya mereka dapat memberi sumbangan yang optimum kepada organisasi dan ahli.
6. Memberikan kebebasan kepada ahli- ahli untuk berkerja dan mengikut cara mereka sendiri yang dirasakan selesa.
7. Bersikap positif dalam mengekalkan tekanan ke arah peningkatan, prestasi, pencapaian dan kesungguhan.

LAISSEZ- FAIRE
Ciri- ciri Pemimpin Laissez-Faire;
1. Memberi kebebasan sepenuhnya kepada ahli untuk membuat keputusan, perancangan dan perbincangan mengenai dasar dan matlamat serta aktiviti organisasi.
2. Tidak membuat penilaian, tidak memberi pujian.kritikan, idea dan nasihat kepada ahli kecuali hanya jika diminta oleh ahli.
3. Tidak menentukan tugasan dan tanggungjawab pekerja bawahannya.
4. Tidak menekankan prestasi pencapaian dan kecemerlangan organisasi.
5. Memberikan tanggunjawab sepenuhnya kepada ahli dan kadangkala ahli mengambil alih tugas atau kuasa ketua.

No comments:

Post a Comment